"> True North Vapor | Bottom Base

Slushy Machine & Replacement Parts

Bottom Base

  • Sale
  • $20.00


Replacement bottom base for slushy machine.